Radex
ISO 9001:2015

wróć do aktualności

Sterowanie PLC z Ekranem LCD w Systemie Mycia . Czy warto?

Sterowanie PLC z Ekranem LCD w Systemie Mycia . Czy warto?

 

Sterownik PLC połączony z ekranem LCD to dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca nadzór nad pracą pompy oraz bieżący wgląd do jej wszystkich parametrów, również zdalnym dzięki możliwości integracji z GSM.

Sterowanie PLC z ekranem LCD w Centralnym Systemie Mycia

W takim rozwiązaniu sterownik PLC jest połączony z szeregiem czujników (mierzących przepływ, ciśnienie oraz temperaturę), a także z panelem dotykowym LCD, na którym wyświetlane są wszystkie niezbędne informacje. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma możliwość kontroli wszystkich stanów alarmowych, co zwiększa bezpieczeństwo pracę urządzenia oraz kontrolę nad zużyciem wody.

 W trybie pracy automatycznej sterownik PLC zbiera dane z następujących czujników dołączonych do układu:

 • Wodomierz z nadajnikiem impulsów – wysyła sygnały do sterownika co 2.5 litra, dzięki czemu możliwe jest zbieranie danych o zużyciu wody (dziennym oraz miesięcznym).
 • Czujnik przepływu – wysyła sygnał do sterownika powyżej przepływu ok. 1,7 [l/min].
 • Presostat 1-barowy – informuje czy ciśnienie wejściowe jest większe niż 1 bar. Jeśli ciśnienie wejściowe będzie niższe, wtedy zostanie uruchomiony alarm.
 • Przetwornik ciśnienia 0-25 [bar] – informuje jakie jest aktualne ciśnienie wylotowe.
 • Czujnik temperatury – informuje jaka jest aktualna temperatura wody w pomach oraz na kolektorze tłocznym, jak również temperatura powietrza wewnątrz szafy sterowniczej. W przypadku zbyt wysokiej wartości zostanie uruchomiony alarm.
 • Czujnik PTC – kontroluje temperaturę uzwojeń silników pomp.
 • Czujnik kontroli faz – zabezpiecza układ przed nieprawidłowym podłączeniem faz, które mogłoby doprowadzić do odwrotnego kierunku obrotu wirników pomp.

 

Sterownik PLC na podstawie sygnałów z nadajnika impulsów wodomierza oraz poboru prądu na przemienniku częstotliwości, gromadzi dane dotyczące zużycia wody oraz energii elektrycznej. Dane są przedstawione w postaci tabel z podziałem na zużycie dzienne, miesięczne oraz roczne.

 

Pamięć sterownika pozwala na przetrzymywanie danych z ostatnich 3 pełnych lat pracy urządzenia, liczonych od stycznia do grudnia. Przy rozpoczęciu nowego roku pracy, następuje wykasowanie danych z ostatniego (trzeciego) roku, tym samym robiąc miejsce w pamięci na kolejny rok.

 

Na wykresach zbierane są dane odnośnie następujących parametrów:

 1. ciśnienie wody po stronie tłocznej;
 2. natężenie przepływu wody;
 3. pobór energii całego układu;
 4. temperatura wody w pompie.

 

Sterowanie PLC z ekranem LCD w Centralnym Systemie Mycia

 

Sterownik PLC wyposażony jest w gniazdo USB, umożliwiające zapis parametrów pracy na dysku przenośnym. Dane są rejestrowane każdego dnia i są automatycznie zapisywane w nowym, oddzielnym pliku, z podziałem na foldery (rok / miesiąc).

Urządzenie jest wyposażone w system alarmowy. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, sterownik PLC zatrzymuje jednostkę pompową i wyświetla odpowiedni komunikat alarmowy na panelu LCD.

 Rozwiązanie to jest rekomendowane w dużych układach pompowych oraz w rozbudowanych Systemach Mycia obsługiwanych przez zewnętrzne firmy usługowe, gdzie nadzór nad parametrami pompy może pomóc w weryfikacji poprawności przeprowadzania procesu mycia i dezynfekcji zakładu.

Sterowanie PLC doskonale sprawdza się przy analizie przyczyny awarii pompy, którą często można usunąć zdalnie, dzięki integracji z GSM. Panel sterowania na ekranie LCD wyświetla również przypomnienia o konieczności odpowietrzenia pompy i alarmuje o nieprawidłowościach, które wymagają weryfikacji.

 

 

Pobierz nasz poradnik i dowiedz się więcej. 

Centralne Systemy Mycia Poradnik

Pobierz!


Powróć na górę Podziel się Prekursory Mat. Wybuchowych Nasza lokalizacja FAQ Obrót Opakowań