Radex
ISO 9001:2015

Prekursory

 PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH – INFORMACJA DLA KLIENTÓW

 

Informujemy, że niektóre preparaty chemiczne dostarczane Państwu przez RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay Spółka komandytowa podlegają przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019.1148 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych.

Rozporządzenie to wprowadza zasady dotyczące udostępniania, wprowadzania, posiadania i stosowania substancji lub mieszanin, które mogą  być niezgodnie z ich przeznaczeniem, zastosowane do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych.

W związku z tym prosimy Państwa o wypełnienie i podpisanie oświadczenia, które dostępne jest na naszej stronie internetowej, przy produkcie, którego dotyczy - przy zakupie należy go pobrać i wypełnić oraz odesłać na adres : oswiadczenia@radex.com.pl .


 Lista preparatów stanowiących prekursory materiałów wybuchowych w ofercie RADEX Sp. K. to :

Nazwa handlowa
produktu

Prekursor materiałów wybuchowych podlegający ograniczeniom

 
 

ALUSOL N

Kwas azotowy

 

MP-9

Kwas azotowy

 

RADACID

Kwas azotowy

 

RADACID D

Kwas azotowy

 

RADACID S

Kwas azotowy

 

ALUSOL PLUS

Kwas azotowy

 

DEFOS N

Kwas azotowy

 

KWAS AZOTOWY 55%

Kwas azotowy

 

STERINOX

Nadtlenek wodoru

 

PEROKSOL

Nadtlenek odor

 

 

 

Co to są prekursory materiałów wybuchowych?

 

Prekursory materiałów wybuchowych to substancje chemiczne, które mogą być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem, ale mogą być również wykorzystywane w sposób niewłaściwy do wytwarzania materiałów wybuchowych .

Kupując nasze wyżej wymienione produkty, prosimy pamiętać o pobraniu i wypełnieniu oświadczenia.

Pobierz oświadczenie - Kliknij

 

 

 


Powróć na górę Podziel się Prekursory Mat. Wybuchowych Nasza lokalizacja FAQ Obrót Opakowań