Radex
ISO 9001:2015

wróć do aktualności

System Mycia z Chemią Centralną. Charakterystyka, funkcjonalności i zalety. Kiedy warto?

Porównanie Centralnych Systemów Mycia z chemią lokalną i centralną.

 

System Mycia - zastosowanie. 

 

Głównym celem Centralnego Systemu Mycia (CSM) jest przeprowadzanie procesu mycia i dezynfekcji hal produkcyjnych w zakładach przemysłu spożywczego. Istnieje wiele różnych konfiguracji CSM, jednak najpopularniejsze są dwa rozwiązania.

 

System Mycia z Chemią Lokalną. 

 

Centralny System Mycia z Chemią Lokalną 

Pierwszym z nich jest CSM z chemią lokalną, czyli standardowy układ składający się z pompy podnoszącej ciśnienie wody płuczącej, połączonej orurowaniem ze stacjami satelitarnymi SR 25 rozlokowanymi w różnych częściach zakładu.

Stacje satelitarne podłączone są dodatkowo z zakładowym systemem sprężonego powietrza.

Środki chemiczne służące do przeprowadzania procesu mycia i dezynfekcji zakładu znajdują się w kanistrach umieszczanych  pod stacją satelitarną. Stężenia robocze na każdej satelicie ustawiane są indywidualnie.

Więcej o Centralnym Systemie Mycia z chemią lokalną napisaliśmy tu - KLIKNIJ

 

System Mycia z Chemią Centralną.

 

Centralny System Mycia z Chemią Centralną 

Natomiast Systemy CSM z chemią centralną to skomplikowane rozwiązania składające się z wielu dodatkowych elementów.

W ich przypadku również stosowana jest pompa podnosząca ciśnienie wody oraz stacje satelitarne. Jednak sam układ dostarczania preparatu do satelity wygląda zupełnie inaczej. W rozwiązaniu tym do punktu mycia SR 25 za pomocą specjalnej, dodatkowej pompy oraz przy pomocy systemu orurowania dostarczany jest już gotowy roztwór roboczy. W zależności od rodzaju stacji satelitarnej można dostarczyć od jednego do pięciu środków chemicznych. Przy czym dla każdego środka chemicznego (roztwór roboczy) jest przeznaczona osobna rura.  

Stacja Satelitarna do Systemu Mycia z Centralną Chemią

INFO – Wybrane modele stacji satelitarnych SR 25 CC posiadają również możliwość podpięcia chemii lokalnej, rozwiązanie to ma na celu umożliwienie przeprowadzania okresowych procesów mycia i dezynfekcji przewidzianych w księdze mycia, które ze względu na niską częstotliwość  nie wymagają wpięcia ich w chemię centralną. W takim wypadku stężenie tego jednego środka ustala się na satelicie.

Więcej o typoszeregu stacji tu - KLIKNIJ

Istotne w systemach z chemią centralną jest to, że stężenie roztworu jest ustalane z góry w pomieszczeniu pompowym , a pracownik przeprowadzający proces mycia i dezynfekcji nie ma możliwości jego zmiany.

Serce układu Centralnej Chemii znajduje się zazwyczaj w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu, a w jego skład wchodzi pompa lub zestaw pompowy podnoszący ciśnienie ciepłej wody do ok. 20 barów służącej do płukania oraz dodatkowo tzw. „Pompa chemiczna” podnosząca ciśnienie zimnej wody do ok. 6 barów. Do tej rury z zimną wodą, za pomocą pomp dozujących, wtłaczany jest środek chemiczny w ustalonej precyzyjnie ilości. Powstaje w ten sposób  roztwór roboczy  służący do pianowania i dezynfekcji, który jest przesyłany do wszystkich satelit SR 25. Tam po otworzeniu odpowiednich zaworów i dodaniu sprężonego powietrza powstaje gotowa piana o dokładnym stężeniu.  

Pompy Chemiczne - KLIKNIJ
Pompa chemiczna do systemu mycia

Pompy dozujące do przygotowania roztowru (wybrane modele) - KLIKNIJ
Pompa dozująca do systemu mycia

Z racji wydzielonego miejsca oraz specyfiki układu środki chemiczne znajdują się zazwyczaj w paletopojemnikach lub w beczkach, co w połączeniu z czujnikami niskiego poziomu chemii ogranicza do minimum ryzyko wyczerpania się preparatu podczas przeprowadzania procesu mycia i dezynfekcji.

Cały System Centralnej Chemii jest zazwyczaj w pełni opomiarowany co pozwala na nadzór nad zużyciem środków chemicznych oraz poprawnością przeprowadzania procesu mycia i dezynfekcji. Punkt pobierczy znajduje się w pomieszczeniu pompowym i tam następuje sprawdzenie stężenia roztworu roboczego. Tak więc w całej instalacji rurowej znajduje się roztwór o tym samym stężeniu.

Centralny System Mycia z Chemią Centralną to z pewnością rozwiązanie o wiele bardziej rozbudowane i skomplikowane niż chemia lokalna, które zalecane jest szczególnie w dużych zakładach, gdzie zużycie środków chemicznych jest na bardzo wysokim poziomie, a wszystkie procesy mycia i dezynfekcji przeprowadzane są przez duży zespół na sporej ilości stacji.

Szczególnie wart podkreślenia jest fakt programowania stężeń odgórnie i dostarczania do satelit gotowego roztworu roboczego o stałych parametrach. Jest to o tyle istotne, że stężenie środka chemicznego w chemii lokalnej zmienia się wraz ze zmianą ciśnienia wody w CSM, w przypadku pracy większej ilości stacji ciśnienie jest mniejsze i stężenie roztworu roboczego rośnie. W przypadku gdy pracuje kilka stacji, ciśnienie rośnie, a stężenie robocze środka chemicznego maleje.

Problem ten wyeleminowany jest w Centralnych Systemach Mycia z Chemią Centralną w wersji z LCD z automatycznym dozowaniem i pomiarem stężenia gotowego roztworu. W tym przypadku pomiar stężenia jest realizowany w sposób ciągły  i w przypadku odchyłki od zadanej wartości  jest ono korygowane. Uzyskane wartości stężenia roztworu chemicznego są zapisywane w pamięci wewnętrznej sterownika LCD.  

INFO: Korelacja zmiany stężenia z ciśnieniem wody występuje we wszystkich rodzajach stacji, zarówno tych z inżektorowym dozowaniem jak i z automatycznym. Dlatego istotny jest bieżący nadzór nad poprawnością ustawianych parametrów.

Dodatkowo fakt ten eliminuje możliwość manipulacji stężeniem środków chemicznych przez pracowników zespołu myjącego, co może przełożyć się na oszczędności w ich zużyciu.

Równie istotne może być pełne opomiarowanie parametrów, które w połączeniu z możliwością zdalnego nadzoru, umożliwia bieżącą kontrolę osób zarządzających przedsiębiorstwem w dowolnym momencie i miejscu.

Oczywiście opomiarowanie i nadzór można zaimplementować również w chemii lokalnej, jednak nie można nim objąć kontroli stężeń.

 

Korzyści ze stosowania systemu Centralnego Dozowania Chemii ze sterowaniem LCD.

 

      I.        ASPEKT BEZPIECZEŃSTWA

 1. Brak kontaktu pracownika ze stężoną chemią
 2. Na na obszarze hal produkcyjnych jest tylko roztwór chemiczny o określonym niskim stężeniu.
 3. Pracownik nie nosi ciężkich kanistrów z chemią, co likwiduje zagrożenie rozlania koncentratu, pochlapania siebie, upadków lub innych.
 4. Magazyn chemiczny zamknięty, brak dostępu osób postronnych.

 

     II.        ASPEKT NADZORU NAD JAKOŚCIĄ MYCIA

 1. Kontrola Jakości ma nadzór i decyduje o wysokości stężenia stosowanego przez wszystkich pracowników.
 2. Jeżeli zaistnieje konieczność podniesienia stężenia, to realizowane jest to z jednego punktu, poprzez zmianę nastawów pompy dozującej.
 3. Zmiana nastawów pomp dozujących wyłącznie przez uprawnione osoby ponieważ stosowane są kody dostępu.
 4. Ponieważ stosowany jest system on-line automatycznego pomiaru stężenia roztworu chemicznego dozowanego do rur, to w każdym punkcie pianowania jest prawidłowe stężenie chemii.
 5. Brak sytuacji gdy pracownikowi skończyła się chemia i nie dokończy pianowania.
 6. Brak sytuacji gdy pracownik używa za wysokiego stężenia lub koncentartu.
 7. Brak koncentratu = brak możliwości uszkodzenia maszyn (korozja) lub posadzek.

 

   III.        ASPEKT KONTROLI ZUŻYCIA CHEMII

 1. Monitoring zużycia chemii na bieżąco, nawet w poszczególnych godzinach.
 2. Możliwość przedstawiania danych w postaci zbiorczych tabeli lub wykresów np.: zużycie poszczególnych środków chemicznych, zmiany stężenia roztworów w czasie. Lista alarmów lub ostrzeżeń.
 3. Możliwość zdalnego podglądu do systemu dozowania przez dowolny, upoważniony komputer w zakładzie lub zdalnie przez GSM

 

   IV.        ASPEKT EKONOMICZNY

 1. Brak dostępu do koncentratu uniemożliwia wynoszenie środków poza zakład.
 2. Ceny za środki chemiczne w dużych opakowaniach ( 1000 kg) są zazwyczaj niższe niż w małych pojemnikach, co generuje oszczędności w kosztach zakupu chemii.

 

Więcej Informacji znajdziesz tu:

 

 

 

Pobierz nasz poradnik i dowiedz się więcej. 

Centralne Systemy Mycia Poradnik

Pobierz!


Powróć na górę Podziel się Prekursory Mat. Wybuchowych Nasza lokalizacja FAQ Obrót Opakowań