Radex
ISO 9001:2015
Septicox do dezynfekcji
 • Septicox

Septicox

SEPTICOX przeznaczony jest do stosowania w obszarze weterynaryjnym oraz sektorze użyteczności publicznej.

Karta charakterystyki środka chemicznego radex - kokcydiosolPozwolenie biobójcze Barsan RAa

 

   Pieniący środek chemiczny   Myjąco-Dezynfekujący środek chemiczny

 

SEPTICOX W obszarze weterynaryjnym służy do mycia i dezynfekcji materiałów, oraz powierzchni mających związek z pobytem lub transportem zwierząt. W sektorze użyteczności publicznej służy do mycia i dezynfekcji powierzchni ścian, blatów, posadzek nie mających kontaktu z żywnością. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.

SEPTICOX jest mieszaniną służącą do dezynfekcji. W jej skład, jako substancje czynne wchodzą: chlorokresol [CAS 59-50-7, WE 200-431-6, zaw. 228 g/kg]; N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina (diamina) [CAS 2372-82-9, WE 219-145-8, zaw. 0,8 g/kg]. Posiada właściwości:

 • bakteriobójcze: stężenie 1%, czas kontaktu 30 minut, temperatura 10°C, w obszarze weterynarii,
 • grzybobójcze: stężenie: 1%, czas kontaktu 30 minut, temperatura 10°C, w obszarze weterynarii,
 • bakteriobójcze: stężenie 1%, czas kontaktu 5 minut, dla temperatury 20°C, w sektorze użyteczności publicznej,
 • grzybobójcze: stężenie 1%, czas kontaktu 15 minut, dla temperatury 20°C, w sektorze użyteczności publicznej.

 

ZASTOSOWANIE:

 • dezynfekcja budynków inwentarskich, środków transportu zwierząt, urządzeń i narzędzi w obszarze weterynarii,
 • dezynfekcja powierzchni blatów, ścian, posadzek w sektorze użyteczności publicznej.


SPOSÓB UŻYCIA:

 • przed użyciem preparatu SEPTICOX przeprowadzić standardową procedurę mycia i dezynfekcji określonej powierzchni
 • przygotować roztwór roboczy SEPTICOXU o stężeniu 1-2% wag., rozpuszczając 1kg - 2kg SEPTICOXU w 99 kg (99 litrach) wody wodociągowej.
 • nanosić sporządzony r-r poprzez opryskiwanie lub rozpylanie przez użycie urządzeń wysokociśnieniowych w ilości 0,4-0,5 L/m2
 • dezynfekowana powierzchnia musi być wilgotna przez okres 2 godzin (czas trwania dezynfekcji)
 • powierzchnie poddane dezynfekcji pozostawić do wyschnięcia
 • pomieszczenia, w których były dezynfekowane określone powierzchnie wietrzyć przez co najmniej 12 godzin
 • po zakończonej procedurze dezynfekcji wszystkie powierzchnie, należy spłukać wodą.

Powróć na górę Podziel się Prekursory Mat. Wybuchowych Nasza lokalizacja FAQ Obrót Opakowań