Radex
ISO 9001:2015
środek chemiczny virosol
 • Virosol na ASF i Ptasią Grypę

Virosol na ASF i Ptasią Grypę

VIROSOL przeznaczony jest do stosowania w obszarze rolno-weterynaryjnym. Skuteczny wobec wirusów ASF i Ptasiej Grypy.

Karta charakterystyki środka chemicznego radex - kokcydiosolPozwolenie biobójcze Barsan RAa

Kwaśny środek chemiczny   Pieniący środek chemiczny   Myjąco-Dezynfekujący środek chemiczny

 

VIROSOL przeznaczony jest do stosowania w obszarze higieny weterynaryjnej, sektorze spożywczym i użyteczności publicznej, a także do konserwacji wody oraz innych płynów wykorzystywanych w systemach chłodniczych. W sektorze spożywczym służy do dezynfekcji (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze oraz bójcze wobec wirusa grypy): urządzeń i powierzchni związanych z procesem produkcji, transportem, przechowywaniem żywności przeznaczonej dla ludzi i zwierząt, powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz środkami żywienia zwierząt. W sektorze użyteczności publicznej służy do dezynfekcji (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze oraz bójcze wobec wirusa grypy) powierzchni nie mających kontaktu z żywnością. VIROSOL jest mieszaniną służącą do dezynfekcji (wykazuje działanie bakterio- i grzybobójcze) pomieszczeń i narzędzi w pieczarkarniach oraz szklarniach poza cyklami produkcyjnymi po usunięciu gleby. W sektorze higieny weterynaryjnej służy do dezynfekcji materiałów i powierzchni mających związek z hodowlą lub transportem zwierząt oraz budynków inwentarskich w celu utrzymania higieny. W obszarze higieny weterynaryjnej wykazuje działanie: bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, w tym udowodnioną skuteczność wobec wirusa afrykańskiego pomoru świń ASFV oraz grypy. Preparat VIROSOL użyty do konserwacji wody lub innych płynów wykorzystywanych w systemach chłodniczych wykazuje właściwości bakteriobójcze.

 

Skuteczny na ASF i Ptasią Grypę

 


PRZEZNACZENIE:

W skład VIROSOLU, jako substancje czynne wchodzą: alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)) [CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2, zaw. 327,5 g/kg] oraz glutaral (aldehyd glutarowy) [CAS: 111-30-8, WE|: 203-856-5, zaw. 100 g/kg].

Preparat wykazuje właściwości: 

Sektor spożywczy, użyteczności publicznej i higieny weterynaryjnej:

 • Bakteriobójcze stężenie 0,25%: czas kontaktu 30 minuty, dla temperatury 10°C (obszar higieny weterynaryjnej); stężenie 0,25%: czas kontaktu 5 minut, temperatura 20°C (sektor spożywczy i użyteczności publicznej).
 • Grzybobójcze - stężenie 0,25%: czas kontaktu 30 minuty, dla temperatury 10°C (obszar higieny weterynaryjnej); stężenie 0,25%: czas kontaktu 15 minut, temperatura 20°C (sektor spożywczy i użyteczności publicznej).
 • Wirusobójcze - stężenie 0,75%: czas kontaktu 30 minut, temperatura 10°C (obszar higieny weterynaryjnej); stężenie 0,75%: czas kontaktu 5 minut, temperatura 20°C (sektor spożywczy i użyteczności publicznej – bójczość wobec wirusa grypy).

 

Konserwacja wody i innych płynów wykorzystywanych w systemach chłodniczych:

 • Bakteriobójcze - stężenie 1%: czas kontaktu 3 i 24 godzin, dla temperatury 25°C.


ZASTOSOWANIE:

 • dezynfekcja powierzchni oraz instalacji w przemyśle spożywczym;
 • dezynfekcja materiałów i powierzchni mających związek z hodowlą lub transportem zwierząt oraz budynków inwentarskich w celu utrzymania higieny;
 • dezynfekcja powierzchni nie mających kontaktu z żywnością w sektorze spożywczym oraz użyteczności publicznej m.in.: ścian, blatów, posadzek;
 • dezynfekcja pomieszczeń oraz narzędzi w pieczarkarniach i szklarniach. Dezynfekcja w szklarniach i pieczarkarniach może się odbywać tylko poza cyklami produkcyjnymi po usunięciu gleby;
 • dezynfekcja pustych pomieszczeń w wylęgarniach;
 • dezynfekcja pustych pomieszczeń, hal i magazynów metodą zamgławiania;
 • konserwacja wody i innych płynów wykorzystywanych w systemach chłodniczych.


SPOSÓB UŻYCIA:

Sektor spożywczy, użyteczności publicznej i higieny weterynaryjnej:

 • Przygotować roztwór roboczy VIROSOLU, w zależności od obszaru dezynfekcji, o stężeniu: 0,25-0,75% wag. rozpuszczając 0,25kg – 0,75kg VIROSOLU w 100 kg (litrach) wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 • Przy pomocy systemu pianowego, używając urządzeń do natrysku lub zamgławiania pokryć powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji przygotowanym roztworem roboczym. Dostosować czas kontaktu z powierzchnią do stężenia roztworu roboczego, temperatury, rodzaju i obszaru dezynfekcji (patrz wyżej).
 • Po upływie zalecanego czasu kontaktu powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

 

Konserwacja wody i innych płynów wykorzystywanych w systemach chłodniczych:

 • sporządzić roztwór roboczy o stężeniu 1% wag. (rozpuszczając 1 kg VIROSOLU w 99 kg (99 litrach) wody o temperaturze 25°C). Za pomocą pompy wprowadzić do obiegu systemu chłodniczego.

 

 Produkt występuje w opakowaniach 10 kg kanister / 20 kg kanister


Powróć na górę Podziel się Prekursory Mat. Wybuchowych Nasza lokalizacja FAQ Obrót Opakowań