Radex
ISO 9001:2015

Szczotki i narzędzia do higieny pomieszczeń zbudowane w całości z materiałów wykrywalnych przez detektory metali. Użycie detektorów jest powszechną praktyką w przemyśle spożywczym, pozwalają one uniknąć niezwykle kosztownych konsekwencji wycofania partii produktu z powodu wykrycia niepożądanych ciał obcych w finalnym wyrobie. Do zanieczyszczenia może dojść zarówno podczas samego procesu produkcji jak i podczas czyszczenia strefy produkcyjnej lub też przeprowadzania prac konserwatorskich. Dlatego tak ważne jest stosowania jak największej ilości materiałów wykrywalnych. Szczotki HAUG wykonane w całości z materiałów wykrywalnych pozwalają zminimalizować ryzyko przedostania się ciała obcego do finalnego produktu. Zarówno korpus jak i włosie szczotki stworzone zostały z komponentów pozwalających na ich wykrycie. W naszej ofercie posiadamy dwie linie produktów standard oraz premium.

Czas realizacji zamówienia 14 dni


 

Zagrożenia wynikające z przedostania się ciała obcego do produktu końcowego:

 • uszkodzenie produktu
 • kosztowne wycofanie całej partii produktu
 • negatywny wpływ na reputację firmy
 • szkoda fizyczna konsumenta
 • odpowiedzialność karna

 

 

Przed użyciem szczotek należy skalibrować detektory metali. Pomocne w tym mogą być wzorniki oferowane przez firmę HAUG, zawierają one wiele elementów w różnych rozmiarach i kształtach, które ułatwiają ustawienie odpowiednich parametrów urządzenie. 

 

Parametry wg. których można ustawić detektory:

 • rozmiar
 • kierunek i prędkość
 • rodzaj żywności lub produktu
 • rodzaj metalu w zanieczyszczeniu 
 • opakowanie
 • gęstość
 • urządzenie

 

Wszystkie produkty z tej linii wykonane są z nieszkodliwych komponentów wg rozporządzenia (EG) 1935/2004 i zostały przetestowane zgodnie z rozporządzeniem VO 10/2011 oraz są dopuszczone do kontaktu z żywnością.  

 

Gwarancja

HAUG i Radex nie mogą zagwarantować, że użycie produktów z tej linii wyeliminuje całkowicie ryzyko zanieczyszczenia ciałem obcym. Jednak ich stosowanie w wielu zakładach przemysłu spożywczego udowodniło, że ma ono znaczny wpływ na jego zminimalizowanie. 


Powróć na górę Podziel się Prekursory Mat. Wybuchowych Nasza lokalizacja FAQ Obrót Opakowań