Radex
ISO 9001:2015

Preparaty chemiczne do czyszczenia membran w instalacjach służących do:

>> mikrofiltracji (MF),
>> ultrafiltracji (UF),

>> nanofiltracji (NF),
>> odwróconej osmozy (RO),
>> odwróconej osmozy polisher (ROP),
>> odwróconej osmozy wysokiego ciśnienia (HPRO).


Nie znalazłaś/eś środka chemicznego dla siebie? Skontaktuj się z naszym Doradcą ds. Higieny. Nieustannie opracowujemy nowe preparaty, które mogą odpowiadać potrzebom Twojego zakładu.

 

KLIKNIJ I ZNAJDŹ SWOJEGO DORADCĘ

 


 

Eksploatacja membran prowadzi do osadzania się na ich powierzchni osadów organicznych i nieorganicznych, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia ich wydajności, a co za tym idzie również wydajności produkcyjnej zakładu. Proces ten można spowolnić, lub teź odwrócić przy pomocy specjalistycznych środków chemicznych, które znajdą Państwo w naszej ofercie. 

Przeprowadzenie procesu czyszczenia jest skomplikowane, jednak nasi Doradcy służą Państwu swoją wiedzą i pomogą zarówno dobrać odpowiednie środki jak i w razie konieczności przeprowadzą szkolenie z ich stosowania. Czyszczenie membran przy pomocy preparatów chemicznych i antyskalantów, to proces który nie stanowi dla nas tajemnic i który z powodzeniem możemy przeprowadzić również w Państwa zakładzie. W ramach współpracy zapewniamy również regularne przeglądy i weryfikację procesów czyszczenia membran. 

 

środki chemiczne do mycia membran i instalacji filtracyjnych

 

Procedura czyszczenia membran:

 • Wszystkie procedury chemicznego czyszczenia membran wymagają (co najmniej) dwuetapowego mycia: zasadowego, a następnie kwasowego,
 • najlepszą odtwarzalność przepływu filtratu uzyskuje się poprzez zakończenie procedury etapem zasadowym,
 • włączenie do procedury kroku wstępnego mycia zasadowego jest bardzo użyteczne, szczególnie w przypadkach gdy obecne są duże ilości kazeiny (np. ser o dużej zawartości tłuszczu) lub trzeba usunąć silne zabrudzenia.

 

Nasi Doradcy bazując na typie membran, rodzaju osadów, pH wody oraz typie złoża dobiorą odpowiednie preparaty, które zapewnią najwyższą skuteczność czyszczenia membran na wszystkich etapach procesu. 

 

Optymalna rekomendowana procedura może wyglądać następująco:

» Wstępne mycie roztworem zasadowym (wysokie pH - na granicy tolerancji),
                           • Wypłukanie większości zanieczyszczeń.
» Płukanie zwykłe.
» Czyszczenie zasadowe / enzymatyczne,
                           • Dodanie świeżego ładunku zasadowego w celu uzyskania odpowiedniego poziomu pH dla aktywności enzymów.

 • W przypadku ryzyka wytrącania fosforanów
                       • Zacząć od etapu kwasowego,
                                           lub
                       • Pierwszy etap z wykorzystaniem łagodnego środka zasadowego o wysokim stężeniu sekwestrantu (EDTA).

 

Uwaga: EDTA nie ma już znaczenia w kolejnych etapach

 • W przypadku intensywnego czyszczenia:
                        • Wykorzystać chlorowany detergent zasadowy,
                                              lub

                        • dodanie H2O2 do detergentu zasadowego

 • W przypadku bardzo intensywnego czyszczenia i sanitacji (odzysk):
                        • Chlorowany detergent zasadowy może być stosowany po etapie kwasowym tylko pod warunkiem dokładnego wypłukania!

 • Każda procedura może zostać zakończona krokiem bakteriostatycznym.

 • Podczas wyłączenia instalacji, membrany można zabezpieczyć za pomocą:
                      • Kwasu (MIDA MEMCARE 510),
                      • Zakwaszonego wodorosiarczynu sodu (MIDA MEMCARE 510 + wodorosiarczyn sodu SO2). 


Powróć na górę Podziel się Prekursory Mat. Wybuchowych Nasza lokalizacja FAQ Obrót Opakowań