Radex


ISO 9001:2015

Preparaty chemiczne do czyszczenia membran w instalacjach służących do:

>> mikrofiltracji (MF),
>> ultrafiltracji (UF),

>> nanofiltracji (NF),
>> odwróconej osmozy (RO),
>> odwróconej osmozy polisher (ROP),
>> odwróconej osmozy wysokiego ciśnienia (HPRO).


Rozszerzenie naszej oferty o preparaty do czyszczenia membran jest efektem współpracy z belgijską firmą Christeyns.

logo christeyns

Christeyns jest producentem działającym na międzynarodowym rynku chemikaliów i detergentów. Firma powstała w 1946 roku w Gandawie, gdzie nadal mieści się jej główna siedziba. Dzięki szerokiej gamie produktów Christeyns obsługuje klientów z sektora przemysłowego, pralni, zakwaterowania, handlu detalicznego żywnością, przetwórstwa żywności i opieki zdrowotnej.

W ramach współpracy nasze portfolio rozszerzyło się o środki chemiczne zasadowe, zasadowo-chlorowe, kwaśne oraz neutralne służące do czyszczenia wszystkich rodzajów membran w zakładach przemysłu spożywczego. Uzupełnieniem oferty są preparaty dodatkowe, wpływające pozytywnie zarówno na proces czyszczenia jak i żywotność membran. 

Nie znalazłaś/eś środka chemicznego dla siebie? Skontaktuj się z naszym Doradcą ds. Higieny. Nieustannie opracowujemy nowe preparaty, które mogą odpowiadać potrzebom Twojego zakładu.

 

KLIKNIJ I ZNAJDŹ SWOJEGO DORADCĘ

 


 

Eksploatacja membran prowadzi do osadzania się na ich powierzchni osadów organicznych i nieorganicznych, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia ich wydajności, a co za tym idzie również wydajności produkcyjnej zakładu. Proces ten można spowolnić, lub teź odwrócić przy pomocy specjalistycznych środków chemicznych, które znajdą Państwo w naszej ofercie. 

Przeprowadzenie procesu czyszczenia jest skomplikowane, jednak nasi Doradcy służą Państwu swoją wiedzą i pomogą zarówno dobrać odpowiednie środki jak i w razie konieczności przeprowadzą szkolenie z ich stosowania. Czyszczenie membran przy pomocy preparatów chemicznych i antyskalantów, to proces który nie stanowi dla nas tajemnic i który z powodzeniem możemy przeprowadzić również w Państwa zakładzie. W ramach współpracy zapewniamy również regularne przeglądy i weryfikację procesów czyszczenia membran. 

 

środki chemiczne do mycia membran i instalacji filtracyjnych

 

Procedura czyszczenia membran:

 • Wszystkie procedury chemicznego czyszczenia membran wymagają (co najmniej) dwuetapowego mycia: zasadowego, a następnie kwasowego,
 • najlepszą odtwarzalność przepływu filtratu uzyskuje się poprzez zakończenie procedury etapem zasadowym,
 • włączenie do procedury kroku wstępnego mycia zasadowego jest bardzo użyteczne, szczególnie w przypadkach gdy obecne są duże ilości kazeiny (np. ser o dużej zawartości tłuszczu) lub trzeba usunąć silne zabrudzenia.

 

Nasi Doradcy bazując na typie membran, rodzaju osadów, pH wody oraz typie złoża dobiorą odpowiednie preparaty, które zapewnią najwyższą skuteczność czyszczenia membran na wszystkich etapach procesu. 

 

Optymalna rekomendowana procedura może wyglądać następująco:

» Wstępne mycie roztworem zasadowym (wysokie pH - na granicy tolerancji),
                           • Wypłukanie większości zanieczyszczeń.
» Płukanie zwykłe.
» Czyszczenie zasadowe / enzymatyczne,
                           • Dodanie świeżego ładunku zasadowego w celu uzyskania odpowiedniego poziomu pH dla aktywności enzymów.

 • W przypadku ryzyka wytrącania fosforanów
                       • Zacząć od etapu kwasowego,
                                           lub
                       • Pierwszy etap z wykorzystaniem łagodnego środka zasadowego o wysokim stężeniu sekwestrantu (EDTA).

 

Uwaga: EDTA nie ma już znaczenia w kolejnych etapach

 • W przypadku intensywnego czyszczenia:
                        • Wykorzystać chlorowany detergent zasadowy,
                                              lub

                        • dodanie H2O2 do detergentu zasadowego

 • W przypadku bardzo intensywnego czyszczenia i sanitacji (odzysk):
                        • Chlorowany detergent zasadowy może być stosowany po etapie kwasowym tylko pod warunkiem dokładnego wypłukania!

 • Każda procedura może zostać zakończona krokiem bakteriostatycznym.

 • Podczas wyłączenia instalacji, membrany można zabezpieczyć za pomocą:
                      • Kwasu (MIDA MEMCARE 510),
                      • Zakwaszonego wodorosiarczynu sodu (MIDA MEMCARE 510 + wodorosiarczyn sodu SO2). 


Powróć na górę Podziel się Kontakt z nami Nasza lokalizacja Strefa klienta Nasza oferta

Przed skorzystaniem z naszej witryny zapoznaj się proszę z zasadami Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z witryny oznacza ich akceptację.