Radex


ISO 9001:2015
środek chemiczny sanitex
  • SANITEX

SANITEX

Płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością w zakładach przetwórstwa spożywczego.

  

aASDa

 
A   sd   s

 

SANITEX jest produktem biobójczym. Substancją czynną są czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki [zaw. 5g/100g produktu]. Roztwór wodny SANITEXU w stężeniu 5% wagowych wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze w czasie 15 minut, w temperaturze 200C, zgodnie z wynikami badań skuteczności wykonanych wg normy PN-EN 13697 ( woda twarda, 3 g/l albuminy ). Produkt ma dobre właściwości myjące w stosunku do zabrudzeń tłuszczowych i białkowych. Środka chemicznego nie wolno mieszać z innymi płynami zawierającymi anionowe związki powierzchniowo-czynne. Produkt zachowuje swoje właściwości przez minimum 12 miesięcy od daty jego produkcji.

ZASTOSOWANIE:

  • mycie i dezynfekcja aparatów, urządzeń i powierzchni produkcyjnych metodą pianową
  • mycie i dezynfekcja aparatów, urządzeń i powierzchni produkcyjnych metodą ręczną
  • mycie i dezynfekcja powierzchni produkcyjnych wykonanych z metali i plastiku

 


Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i infor­ macje dotyczące produktu.

 

Preparat posiada certyfikat Halal.

 

Powróć na górę Podziel się Kontakt z nami Nasza lokalizacja Strefa klienta Nasza oferta